INNOVACIÓN
ABIERTA

La innovació oberta consisteix en un model de gestió de la innovació basat en la col·laboració amb persones i entitats externes a l’empresa. En aquest sentit, els desafiaments d’innovació oberta suposen una ruptura amb les sitges internes de coneixement i el secretisme tradicionalment associat a l’I+D empresarial. Es tracta d’un model mitjançant el qual les empreses poden fer ús intensiu de coneixement tant intern com extern, amb l’objectiu de potenciar i accelerar la seva innovació interna i expandir els mercats per a l’ús extern de la innovació.