HèIDEA

L’objectiu d’aquest programa, és la conscienciació de l’emprenedoria i innovació sostenible, per a fer créixer idees innovadores. Aquest programa és continu i qualsevol persona pot accedir als seus serveis. Els serveis proposats seran:

  • Orientació laboral
  • Formació en l’àmbit de l’emprenedoria en col·legis o per a adults
  • Formació i xerrades sobre la innovació social i mediambiental
  • Formació sobre el territori rural de muntanya
  • Xerrades per a compartir experiències de persones emprenedores o innovació oberta
  • Afterworks de networking: trobades amb la xarxa de contactes d’interès.