Hè.EMPREN

L’objectiu d’aquest programa, és comprovar la viabilitat econòmica de les idees innovadores emergents. Aquest programa té durada de 6 mesos, amb possibilitat d’ampliació si la supervivència del projecte depèn d’això i si no compromet a la viabilitat per falta d’assessorament d’altres projectes innovadors. L’extensió del termini serà decidida pel comitè directiu del Hub. Els serveis proposats seran:

  • Assessorament en la construcció del model de negoci
  • Assessorament en l’elaboració d’un estudi de mercat i estudi de viabilitat
  • Assessorament en la comprovació del prototip de servei/producte de mercat
  • Assessorament per a aconseguir fons (inversió/préstec)
  • Formació en emprenedoria, màrqueting, vendes, noves tecnologies, etc.
  • Facilitació d’accés a assessories
  • Accés a la comunitat d’empresaris i activitats de col·laboració
  • Activitats de networking
  • Si es comprova la viabilitat econòmica del projecte, es passa a la següent fase de consolidació.