HèACELERA

L’objectiu d’aquest programa, és accelerar els projectes innovadors emergents o per consolidar, per a aprofitar les oportunitats de mercat i aconseguir una autonomia plena econòmica. Aquest programa té una durada de 24 mesos, amb possibilitat d’ampliació si la supervivència del projecte depèn d’això i si no compromet a la viabilitat per falta d’assessorament d’altres projectes innovadors. L’extensió del termini serà decidida pel comitè directiu del Hub. Els serveis proposats seran:

  • Assessorament per a accedir a fons apropiats per a l’extensió de l’activitat (inversió/préstec)
  • Accés a un local econòmic per a emprendre
  • Facilitar l’accés a assessories
  • Accés a la comunitat d’empresaris i activitats de col·laboració
  • Formació en emprenedoria, màrqueting, vendes, noves tecnologies, etc.
  • Activitats de networking.